Accorde Bond Alap

Stratégia

Az alap célja hosszú távon pozitív reálhozam elérése és nem egy adott referenciaindex felülteljesítése, addicionális kockázat vállalása mellett, elsődlegesen kötvénypiaci eszközök által. Ennek megfelelően az alap elsősorban magas kamatozású devizás vállalati kötvényekbe, másodsorban állampapírokba és különböző pénzpiaci eszközökbe fektet. Az alap stratégiájának szerves részét képezik különböző derivatív (kamat- és devizacsere) ügyletek használata, melyek elősegítik a hozam-maximalizálást és az optimális kockázati kitettség kialakítását. A hagyományos kötvényalapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nemcsak a kötvénypiaci hozamok csökkenése, hanem azok emelkedése esetén is lehetősége van pozitív teljesítményt elérni.

Árfolyam

Jelentések

Dokumentumok

Forgalmazók